Skurugata

Skurugata är en mäktig klyfta som troligen bildats genom en flod av vatten vid istiden. Skuran är ca 800m lång och har 15-35m höga väggar och bredden är ca 20m. Miljön nere i klyftan blir helt annorlunda än uppe på utsiktspunkten Skuruhatt (334 m.ö.h.) intill klyftan. Här dröjer sig vinterns is kvar långt in på sommaren och detta är ett paradis för fuktälskande mossor och lavar på skurans väggar. Här hittar vi kuddäppelmossa, klippskapania, korallav, stor revmossa och purpurmylia som ser ut som en uppslagen bok.

I det djupaste partiet ligger “Tjuva-Jösses håla” där den folkliga traditionen gör gällande att en tjuv hade sitt gömställe. Han spårades genom att man klippte hål i en mjölsäck som han stal och man kunde sedan följa spåret fram till blockgrottan i botten på skuran. Man firade ner personer för att fånga tjuven men det enda som kom upp var ett tomt rep…

Klippskapania
Korallav
Kuddäppelmossa
Stor revmossa
Purpurmylia
Skuruhatt
Skuruhatt