Skuleskogen

Skuleskogen är en häftig nationalpark med mycket varierad natur. Här finns branta berg, klippskrevor och fina utsiktspunkter från de slipade hällarna på bergen.

Det här är i hjärtat av Höga kusten, där landhöjningen är som störst och vildmarken fortfarande finns kvar. I några fuktiga sluttningar kan man möta långskägg, en tidigare vanlig lav i norra Sverige. Den är mycket kräsen och vill ha en jämn luftfuktighet och gott om orörd gammelskog att finnas i. Från att för 100 år sedan varit spridd från Värmland och upp i Norrland finns den idag bara på ca 1000 träd i hela Sverige. Flera av dessa finns i Skuleskogen. Det är skyltat till några nära den norra entrén. Här hittar man även lunglav som också gillar gammelskog med hög luftfuktighet.

Ett måste är att besöka Slåttdalsskrevan, Den kan nås från alla entréerna men det är enklast vandring från den södra. Andra arter man kan träffa på är skogsfru och tretåig hackspett. Sydliga inslag är bl.a. blåsippa och hassel. I nationalparken finns det även bäver, björn och lo.

Innan man besöker parken kan man ta ett stopp vid Naturum Höga kusten som ligger vid Skulebergets fot, intill E4:an, en bit från nationalparken.

Naturum
Långskägg
Långskägg
Långskägg
Lunglav
Skogsfru
Tretåig hackspett
Bäver
Björn
Lodjur