Skogastorpskärret

I nordvästra hörnet på platåberget Plantaberget ligger orkidéparadiset Skogastorp. Det kalkhaltiga vattnet från berget gynnar floran och här hittar man bl.a. den ovanliga luktsporren på en av sina fyra lokaler på fastlandet. Annars finns den på Gotland. Andra orkidéer är brudsporre, kärrknipprot, tvåblad, ängsnycklar, flugblomster och blodnycklar. I kärret möter man även stor ögontröst, ormtunga, majviva och stallört.På bergets sluttning en bit nordost om parkeringen växer även nästrot och guckusko i skogen.

Brudsporre
Blodnyckel
Kärrknipprot
Flugblomster
Stor ögontröst
Ormtunga
Majviva
Stallört
Nästrot
Guckusko