Skara domkyrka

Skara domkyrka är Sveriges äldsta domkyrka. Av den domkyrka som byggdes på 1000-talet återstår bara kryptan och av den efterföljande romanska sandstenskyrkan återstår bl.a delar av dubbeltornet. Under århundradena har kyrkan byggts om till den pampiga domkyrka i gotisk stil som vi möter idag.