Sigurdsristningen

För ca 1000 år sedan lät en kvinna vid namn Sigrid uppföra en ristning till minnet av män som hon förlorat. På ristningen nämns hennes flera män och hennes son Alrik är en av dem.

Runristaren smyckar hällen med motiv ur sagan om den fornnordiske Sigurd som bl.a. finns med i Snorres edda. Man kan se hur Sigurd dödar draken Fafner och sedan grillar drakens hjärta över eld.