Sankt Nicolai kyrka

Detta är en riktigt fin medeltidskyrka i gotisk stil vars äldsta delar är från 1200-talet. På 1400-talet fanns det ett katolskt munkkloster vid kyrkan. Man kan fortfarande se spår av murarna utanför kyrkan. Från samma tid är även flera av de kyrkomålningar som pryder väggarna. Den mest kända är “Treenigheten” i korvalvet som har tre huvuden och en kropp. Den är utförd ca 1400-1425.

Altaret som är från 1600-talet är byggt när Christian IV var kung och har förutom hans namn inskriptioner på latin. Vid kyrkan finns även två runstenar, den ena i vapenhuset och den andra utanför. Den utanför är en av de äldsta i Sverige, från 500-talet. Den i vapenhuset har en av de längsta inskriptioner man sett och är en förbannelse.

Treenigheten
Christiansaltaret
Runsten i vapenhuset, den s.k. Stentoften-stenen
Runsten utanför kyrkan, den s.k. Sölvesborgsstenen