Sankt Annas skärgård

Sankt Annas skärgård är namnet på en del av kuststräckan där det finns många öar och där flera är skyddade som naturreservat. De inre delarna är skogsbeklädda och här finns också en hel del kulturmark och ekhagar med orkidéer. Längre ut i ytterskärgården så möter en kargare natur med kala klippor.

Området består av många olika öar och de flesta nås bara med båt eller kanot/kajak. Bra tips på platser man når från fastlandet är t.ex. Tyrislöt där det finns flera vandringsslingor från Skärgårdsmuseet. Även vid Nedre Lagnö som ligger lite längre in så kan man vandra på strandängar. Floran är rik och delvis kalkgynnad med arter som Adam och Eva, havssälting, natt och dag, getrams, mandelblom, jungfrulin, gullviva, brudbröd och blåsuga. I de gamla ekarna lägger ekoxen sina larver och i de karga hällmarkstallskogarna trivs rödstjärt.

Adam och Eva
Havssälting
Natt och dag
Getrams
Mandelblom
Jungfrulin
Brudbröd
Blåsuga
Ekoxe
Rödstjärt