Sala silvergruva

Silverfyndigheten i Sala upptäcktes på slutet av 1400-talet och brytningen pågick in på 1900-talet. Även bly och på slutet zink har brutits i området. Området har drabbats av flera ras och är genomkorsat av gruvgångar och schakt. I ett större ras på 1600-talet så rasade taket in och dödade bl.a. ett helt stall med hästar som vistades nere i gruvan och drev pumpar mm. Än idag sker ras och sättningar i intilliggande bostadsområden.

Man kan besöka gruvan på två olika nivåer. Till den övre mellan 40-60m finns det trappor och hiss och till den nedre vid 155m finns det bara hiss. Här är man nere vid den nuvarande vattennivån och det finns mer gruva under vattnet (ner till 290m). Gruvan är vintertid en viktig övervintringsplats för fladdermöss.

Hela gruvområdet är sevärt även ovan jord med många lämningar från olika bruksepoker. Den kalkrika marken ger även en rik flora med blåsippa, trolldruva, mosippa, majviva, tibast och 16 arter orkideer bl.a. skogsknipprot och purpurknipprot.

Blåsippa
Tibast
Trolldruva
Majviva
Skogsknipprot
Purpurknipprot