Rusarebo äng

Rusarebo äng är en fantastiskt fin slåtteräng belägen vid sjön Hindsen. Museijärnvägen Ohsabanan går förbi ganska nära. Läs mer om den på egen plats.

Det är Naturskyddsföreningen i Värnamo som sköter slåtterängen och här hittar man i början av maj ett hav av gullvivor med lila inslag från orkidén Sankt Pers nycklar. Här växer också jungfrulin, smörbollar, blåsugaoch i skogskanterna trolldruva, blåsippa och tandrot. Här finns också möjlighet att se hasselmus, vår enda sjusovare som ligger i dvala hela vintern och vaknar först i maj och då bygger ett bo i ett sydvänt snår. Den lever huvudsakligen på bär och nötter. Ollon och nötter lockar även stenknäcken var vassa visslingar hörs från ädellövskogen.

De gamla ekarna i området hyser många ovanliga lavar, bl.a. den vackra blomskägglaven.

Sankt Pers nyckel och gullvivor
Sankt Pers nyckel i Rusarebo
Smörboll
Jungfrulin
Blåsuga
Ädellövskogen längs Hindsens kant söder om ängen
Blomskägglav
Trolldruva
Blåsippa
Tandrot
Stenknäck
Hasselmus