Runstenslandskapet

Runstenslandskapet är ett namn på området kring Vallentunasjön där det finns många runstenar i landskapet. På 1000-talet var seden att resa runstenar som störst. Vid den tiden lät en person vid namn Jarlabanke resa flera stenar i området kring Täby kyrkby. Stenarna är så många i området att man kan knyta dem samman och se vilka som var släkt med vilka. Ofta restes stenarna som gränsmarkörer för att visa på ett område man var herre över. Det finns flera platser kring Vallentunasjön där man kan studera runstenar. En bra utgångspunkt är Täby kyrka och närbelägna Jarlabankes bro. En runsten är inmurad i två delar i väggen på kyrkan och vid bron står flera stenar resta som markörer. Andra bra platser är Gällsta (tre runstenar), Fällbro (tre runhällar och en rest runsten), Gullbron (tre runstenar), Broby bro (sex runstenar), Arkils tingstad (kvadratisk stensättning och två runstenar), Risbyle (två runstenar) och Vallentuna kyrka (en sten som är flyttad och rest intill kyrkan). Täby kyrka är även känd för sina fina målningar av Albertus Pictor.

Jarlabankes bro
Jarlabankes bro
Jarlabankes bro
Täby kyrka
Gällsta
Gällsta
Gällsta
Fällbro
Fällbro
Gullbron
Broby bro
Broby bro
Broby bro
Broby bro
Arkils tingstad
Risbyle
Risbyle
Risbyle
Vallentuna kyrka
Vallentuna kyrka