Ronneby brunn

Brunnsmiljön i Ronneby växte fram kring den järnhaltiga källa som ligger i parken. Redan på tidigt 1700-tal lockades besökare till parken. Den första källan sinade men man hittade snart en ny och den är idag inbyggd under tak. Den nuvarande bebyggelsen är från 1800-talet och trähusen är ofta vackert utsirade.

Under tidigt 1900-tal var brunnsdrickandet på topp med flera tusen brunnsgäster varje år. Under mellankrigstiden minskade brunnsdrickandet och 1959 brann det stora brunnshotellet ned. Idag ser man som besökare flera välbevarade byggnader från storhetstiden i den välrestaurerade brunnsparken i engelsk stil. Här kan man njuta av rosträdgård, doftträdgård och japansk trädgård i en vacker omgivning.

Hälsobrunnen
Japanska trädgården
Japanska trädgården
Doftträdgården