Rogslösa kyrka

I Rogslösa kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet kan man studera Rogslösamästarens fantastiska arbete med trädörren från 1200-talet. Rikt utsmyckad med fantasieggande bilder, lås och gångjärn ger den en fin bild av den hantverksskicklighet man hade redan på den tiden.

Tornet som byggdes först låg troligen intill en äldre träkyrka. Vid byggnationen av kyrkan deltog troligen bröder från det närliggande Alvastra kloster.