Rogen

I västra Härjedalen möter man ett märkligt landskap. Ett ganska flackt landskap med mängder med sten breder ut sig på gränsen mot Norge. Här finns mängder av sjöar och åsar. Naturen är orörd och på gamla tallar växer varglav. Här börjar också Göta älv sin långa resa mot mynningen vid Göteborg.

Här finns både björn, järv, lo, kungsörn och fiskgjuse. Bäver och utter finns i vattendragen. Vintertid vandrar Sveriges enda flock med myskoxe in i Rogenområdet.

Fågellivet är rikt med lappsparv, storlom, bergfink, talltita, gluttsnäppa, drillsnäppa, dalripa, fjällripa och lavskrika.

En bra utgångspunkt är parkeringen vid Käringsjön.

Käringsjön
Käringsjön
Här börjar Göta älv
Varglav i Rogen
Björn
Järv
Kungsörn
Bäver
Bergfink
Talltita
Gluttsnäppa
Dalripa
Fjällripa
Lappsparv
Myskoxe