Ritamäki

Långt upp i nordvästra Värmland, några stenkast från den norska gränsen ligger Finntorpet Ritamäki. Hit utvandrade man från Finland på 1700-talet och torpet var bebott till 1960-talet. Vill du läsa mer om de Värmländska Finntorpen så finns det en egen flik om detta. Åren av liebruk och bete har gett en rik flora med brudsporre, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, slåtterblomma, darrgräs, jungfrulin, låsbräken och fältgentiana (flera tusen exemplar). Många fjärilar trivs bland blommorna bl.a. vitfläckig guldvinge, svavelgul höfjäril, prydlig pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, skogsnätfjäril och slåttergräsfjäril.

Jungfru Marie nycklar
Jungfru Marie nycklar
Fältgentiana
Brudsporre
Slåtterblomma
Darrgräs
Jungfrulin
Låsbräken
Vitfläckig guldvinge
Svavelgul höfjäril på brudsporre
Prydlig pärlemorfjäril
Älggräspärlemorfjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril
Slåttergräsfjäril