Rengsjö

I Rengsjö Västerby finns en välbevarad klungby med ett 30-tal hus och flera Hälsingegårdar. Den förvaltas av Rengsjö Hembygdsförening. Här har man många verksamheter på sommaren där man får en inblick i hur man levde förr. Husen är även öppna för besök. I ett av husen finns ett minnesrum över den legendariske Hälsingefotografen Hilding Mickelsson som var mycket aktiv i hembygdsföreningen och under sin livsgärning dokumenterade Hälsinglands natur och kultur.