Ramsvikslandet

Här möter det Bohuslänska klipplandskapet havet och genom årtusenden så har klipporna av Bohusgranit på sina ställen spolats och till mjuka former. Andra delar är mer karga och vilda. Nära havet trivs salttåliga växter som sodaört, marviol, saltarv och strandkål. Längre upp bland betesmarker och hällar trivs trift, kattfot, låsbräken, ljungögontröst, granspira, klockljung, blåsugaoch Jungfru Marie nycklar. I området finns flera olika ovanliga arter av gentiana bl.a. fältgentiana.

Många fjärilar och skalbaggar trivs i området. Man kan bl.a. få se månhornsbagge med sitt smala horn och makaonfjäril, sandgräsfjäril, silversmygare och vitfläckig guldvinge.

I snåren trivs rosenfink och näktergal. När det blåser hårda västvindar så är Sote huvud ett bra ställe att sitta på för att se inblåsta havsfåglar som stormfågel, havssula och klykstjärtad stormsvala.

Sodaört
Marviol
Saltarv
Strandkål på Ramsvikslandet
Kattfot
Låsbräken
Ljungögontröst
Trift
Granspira
Klockljung
Blåsuga
Jungfru Marie nycklar
Fältgentiana
Månhornsbagge
Makaonfjäril
Silversmygare
Vitfläckig guldvinge
Rosenfink
Näktergal
Stormfågel
Havssula
Klykstjärtad stormsvala