Pershyttan och Lockgruvan

I Pershyttan har man brutit järnmalm sedan 1300-talet och in till mitten på 1900-talet. Hela miljön med bergsmansby, vattenhjul, stånggång mm. är skyddad som ett kulturreservat och visas idag som ett mycket sevärt museum. Just stånggången som är ett sinnrikt sätt att transportera kraft från vattenhjulet ut till pumpar i de olika gruvorna före elens intåg är mycket sevärd. Man kan åka ånglok från Nora till Pershyttan.

Den omgivande skogen är full av gruvor och gruvhål. Den närbelägna Lockgruvan visas på guidade turer och tack vare den stora öppningen så kommer kall luft ner vintertid och skapar is som sedan dröjer sig kvar till långt in på sommaren.

Stånggång
Stånggång, knutkors (förgrening)