Pengsjö

I Pengsjö finns ett bönhus som får symbolisera den väckelserörelse som drog över Sverige från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Den sammanföll med att standarden höjdes och fritiden ökade samtidigt som det fortfarande bodde många på landsbygden. Överallt byggdes det bönhus för att rymma möten med de olika samfunden missionsförbundet, EFS osv. Det är idag svårt att föreställa sig hur stor väckelserörelsen var och nu har vi “Husen vid himlastigen” som står kvar och minner om gångna tider.

Idag så har glesbygden avfolkats och församlingar som kunde samla 100 personer varje vecka har kanske bara 5-10 aktiva medlemmar. Bönhuset i Pengsjö tillhör EFS.