Palokorva

Här låg en masugn som levererade järn till världens nordligaste järnbruk i Kengis. Järnet fraktades med båt på älven. Masugnen kördes tills Kengis bruk las ned på slutet av 1800-talet. Malmen kom från Junosuando malmfält. Det sägs ha upptäckts på mitten av 1600-talet av två ekorrjägare vars pilspets i järn missade ekorren. Istället fastnade den i en magnetisk sten av magnetit. Jägarna fick skattefrihet under hela sin levnad. Detta gällde även sönerna och de slapp utskrivning till krigstjänst.