Ottenby

Ottenby är klassisk fågelmark. Här har bedrivits ringmärkning och fågelforskning sedan 1940-talet. Flera av de nät och fågelfällor som finns i fyrområdet är placerade på samma sätt sedan dess för att siffror kring ringmärkningen skall gå att jämföra över tid.

Syftet med ringmärkningen är även att få återfynd av ringarna och på så sätt få kunskap om hur fåglar flyttar och lever. Ottenby är en strategisk plats då många flyttande fåglar ansamlas vid syduddar på väg söderut. Här äter dom upp sig och fortsätter sedan sin färd.

Området kring fyren Långe Jan är även en bra häckfågellokal med stora betade strandängar och fin en fin lund som betas av dovhjortar. Hjortarna har funnits i området sedan Karl X byggde en mur tvärs över södra Öland för att hålla hjortarna kvar. Här är också en bra plats att sitta på om man vill följa sträckande sjöfåglar t.ex. ejdersträcket i början av april. Vid Naturum så kan man leta efter grönfläckig padda som har planterats ut på udden och ibland håller till i fyrträdgårdarna.

En bra utkiksplats är Södra Lundtornet, ett fågeltorn i kanten på de stora Schäferiängarna ner mot havet. Här kan man överblicka både stranden, ängarna men även Lundsjön i kanten på lunden.

Området är intressant året om men många fågelskådare besöker det under de “hetaste” veckorna 21 och 41 i hopp om att få se någon ovanlig fågel i flyttsträcket. I buskmarkerna kring fyren häckar bl.a. törnsångare, ärtsångare, törnskata och näktergal. Ute på strandängarna kan man se rödspov, tofsvipa, rödbena och i vid stranden skärfläcka och sälar, mestadels gråsäl, men även enstaka knubbsälar. I luften ser man silvertärnaoch fiskmås.

Naturum
Schferiängarna
Ottenby lund
Ejdersträck
Karl X mur
Dovhjort
Grönfläckig padda
Törnsångare
Ärtsångare
Törnskata
Näktergal
Rödspov
Tofsvipa
Rödbena
Skärfläcka
Sälar utanför udden
Gråsäl
Silvertärna