Österplana hed

Kinnekulle innehåller många olika naturtyper och floran är påverkad av att det är gott om kalk i marken. På sluttningarna är det frodigare växtlighet med ramslök vid Munkängarna och stora bestånd av orkidén guckusko vid Hjälmsäter, men uppe på berget så finns det ett större område som mest påminner om det Öländska alvaret. Vid Österplana kyrka kan man vandra ut på de öpnna markerna och njuta av en stor orkidéprakt med bl.a. Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, flugblomster och brudsporre. Den ovanliga trumgräshoppan finns även i området.

Österplana hed, kalkplattan
Ängsnycklar vid Österplana
Sankt Pers nycklar vid Österplana
Sankt Pers nycklar vid Österplana
Flugblomster vid Österplana
Trumgräshoppa
Ramslök vid Munkängarna
Guckusko vid Hjälmsäter