Östafors

Östafors är ett naturreservat på gränsen mellan Blekinge och Skåne. Här ringlar sig Holjeån fram som i en oas i de omgivande odlingslandskapet. Nere i dalen inramar en lövskog ån och den tidigare uppdämda forsen faller nu fritt. I ån kan man se både utter, strömstare och forsärla. Sätter man sig ner och väntar så kan man även få en skymt av kungsfiskaren som flyger förbi. I närheten finns även en population mandarinänder som häckar fritt i holkar och träd sedan 80-talet. Dessa brukar ofta ligga i åpartiet uppströms forsen. Längs åns stränder växer jätteormbunken safsa eller kungsbräken som den också kallas. På stenar och rötter i kanten finns även den ovanliga hårklomossan som är beroende av varierande vattenstånd.

I reservatet ingår även en betesmark och en del av ett gammalt grustag. Den sandiga marken gör att man hittar dvärgserradella, månhornsbagge och sandbin.

Längs ån finns det gott om äldre lövträd och på dessa kan man se signalarten guldlockmossa. I håligheter i träden så har dvärgfladdermus kolonier. Även de äldre byggnader som finns kvar från kraftverket och industrier i reservatet är tillhåll för fladdermöss. I något av lövträden brukar även mindre hackspett hacka ut sitt bo.

Det finns parkering i anslutning till vägbron mitt i forsen. Härifrån kan man promenera till alla delar i reservatet.

Utterkana förbi den övre forsen.
Strömstare
Forsärla
Kungsfiskare
Mandarinand ovanför övre forsen
Naturguidning, en grupp tittar på hårklomossa
Hårklomossa
Dvärgserradella
Månhornsbagge
Guldlockmossa
Mindre hackspett
Dvärgfladdermus