Oset

Området mellan Hjälmaren och Örebro torrlades på 1800-talet för att odlas upp. Det växte sedermera igen och blev bl.a. militärt övningsområde. Idag har det restaurerats och betas till stor del. Detta har skapat ett tätortsnära paradis för fåglar. Här häckar bl.a trastsångare, sävsångare och rörsångare i vassen och i snåren sjunger näktergal och kärrsångare. På strandängarna trivs gulärla, enkelbeckasin och rödbena. I de fuktiga områdena längs kanalen håller bäver till.

Det finns fina lättpromenerade grusvägar i hela området från vilka man kan studera fågellivet på nära håll. En fin rastplats är Erik Rosenbergs stuga uppkallad efter den legendariske ornitologen.

Erik Rosenbergs stuga
Trastsångare
Rörsångare
Sävsparv
Näktergal
Kärrsångare
Gulärla
Enkelbeckasin
Rödbena
Bäver