Omberg

Omberg är ett fantastiskt berg. Här möter man en varierad natur med flera olika besöksmål. Ett måste är att gå upp på toppen “Hjässan” där det finns en utsiktsplattform varifrån man bl.a ser 21 kyrkor, varav några i Västergötland.

Att åka vägen längs Ombergsbranten ner mot Vättern förbi “Västra väggar” är också ett måste. Här växer den giftiga idegranen och man kan se pilgrimsfalken jaga längs branterna. I norra delen kommer man även förbi områden med pampiga ekar.

Ett annat måste är orkidékärret nedanför slalombacken vid Ombergsliden. Här ger den kalkhaltiga och fuktiga marken upphov till en fantastiskt rik flora med bl.a. flugblomster, blodnycklar och den ovanliga luktsporren. I kärret växer även svarthö.

Västra väggar stupar brant ner i Vättern
Västra väggar
Hjässan
Västra väggar
Idegran
Pilgrimsfalk
Flugblomster
Blodnyckel
Luktsporre
Svarthö