Nyköpingshus

Det var Birger Jarl som lät uppföra Nyköpingshus på 1200-talet på en dåtida ö vid Östersjöns strand. Här har sedan hänt flera historiskt intressanta händelser. Här inträffade Nyköpings gästabud 1317 då kung Birger satte sina bröder i en fängelsehåla på slottet (går att se än idag) och på 1500-talet hade det byggts ut till ett slott av Gustav Vasa och Karl XI. Delar av slottet har sedan eldhärjats och är fortfarande inte återuppbyggda. Delar av det raserade slottet återanvändes när man byggde Stockholms slott.

Fängelsehåla