Norrboda gammelstad

Norrboda gammelstad består av två gårdar: Nissnissgården och Finngården. De välbevarade husen ligger på sina ursprungliga platser. De äldsta husen är från 1500-talet. Här kan man studera hur en oskiftad by såg ut på 16-1800-talet.

Vid ingången till en visthusbod har man ristat ett kors för att hålla troll och onda makter borta.