Norra Kvill

Norra Kvills nationalpark är ett stycke urskog mitt i Småland. Här möter man täta granskogar, små skogssjöar och hällmarkstallskog uppe på höjderna. Här finns tjäder, sparvuggla och på gamla granlågor rosenticka. Kring sjöarna växer det gott om skvattram och på asplågor finns den vackra kandelabersvampen. I området finns också mosippa och linnea.

Tjäder
Sparvuggla
Rosenticka
Skvattram
Kandelabersvamp
Mosippa
Linnea