Nästmyren

I Marieby finns en äng där man fortfarande kan njuta av Jämtlands landskapsblomma i stor mängd. Brunkullan är helt knuten till forna tiders ängsslåtter och nästan helt försvunnit. Från att för 100 år sedan varit så vanlig att den plockades för försäljning till att för 30 år sedan finnas kvar på ca 70 lokaler så finns den idag bara kvar på ett 20-tal platser.

Lokalen på Nästmyren sköts av Hembygdsföreningen och här brukar finnas 500-1000 blommor varje år. Området är stort som en fotbollsplan och spångar gör att besökarna inte sliter på marken och blommorna. Här har man årlig slåtter i juli och brunkullan brukar blomma i månadsskiftet juni-juli.