Nässjö by

I det fagra odlingslandskapet längs Faxälven norr om Ramsele ligger Nässjö by. I de fina betes och slåttermarkerna i naturreservaten finns en av få växtplatser för “tjälablomman” nipsippa. Förutom här finns den på några ställen på Gotland.

Som smeknamnet antyder så blommar den precis när snön smälter undan vilket inträffar i mitten av maj. I reservatet så finns det hundratals med blommor och tidiga bin, getingar och humlor utnyttjar denna vårtidiga nektarresurs. Här hittar man även kattfot, låsbräken, och fältgentiana. På sensommaren kommer sedan ängssvampar som gulvaxing och ängsvaxing. När nipsippan blommar så kan man även njuta av storspovens drillar och se havsörn majestätiskt glida förbi.

Kattfot
Låsbräken
Fältgentiana
Ängsvaxing
Storspov
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar