Mosjö kyrka

Mosjö medeltidskyrka är från 1200-talet och är byggd på platsen från en tidigare träkyrka. Kyrkan är välbehållen med fina målningar från 1500-talet. Kyrkans mest kända objekt är Mosjömadonnan som är från 1100-talet och finns på Historiska museet i Stockholm. En kopia finns i kyrkan.

Kyrkan ligger på en ås längs en historisk färdväg till Nidaros i Trodheim.