Morups tånge

Morups tånge är en klassisk fågellokal. Vid de välbetade strandängarna samlas flyttande fåglar och på sensommaren och hösten fylls tångbankarna med vadare på väg söderut. Då myllrar det av spovsnäppor, kustsnäppor, sandlöpare och kärrsnäppor. Ofta hittas något ovanligt i mängden som myrsnäppa eller tuvsnäppa.

Vid fyren har man även en bra överblick över sjöfågelsträcket. På våren sträcker ibland mer än 10 000 ejdrar förbi och vid hård västlig vind så kommer havsfåglar som stormfågel, havssula, klykstjärtad stormsvala, tretåig mås och mindre lira.

Strandängarna färgas lila av trift på försommaren och på stranden växer den ovanliga växten martorn.

Trift
Martorn
Kärrsnäppor och sandlöpare
Stormfågel
Havssula