Mästocka ljunghed

Här möter vi en landskapstyp som för bara 200 år sedan var utbredd över stora delar av Halland. Ljungheden är beroende av att betas och brännas regelbundet för att bevara sitt utseende. Detta gynnar arter som trivs här som mosippa, hårginst (Hallands landskapsblomma), slåttergubbe, kattfot, myrlilja, granspira, klockljung och klockgentiana.

På den öppna heden trivs även orre som här kan ses i en miljö där den tidigare var vanlig men idag försvunnit ifrån i takt med att ljunghedarna planterats igen. Idag återstår mindre än 1% av Hallands en gång så stora ljunghedar. Orren ses annars idag mestadels på öppna myrar, t.ex. i naturresrvatet Långhultamyren som ligger nära Simlångsdalen och är beskrivet på en egen plats.

Andra arter som trivs är huggorm och makaonfjäril. Området nås enkelt från parkeringen vid vägen. Badplats finns i sjön.

Nyligen bränt område på heden.
Nyligen bränt område på heden.
Hårginst – Hallands landskapsblomma
Mosippa
Kattfot
Granspira
Klockgentiana
Orre
Huggorm
Makaonfjäril