Mårdsele

Vindelälven är en av våra fritt strömmande älvar. I Mårdsele är den bred med flera öar och holmar ute i forsen. Dessa kan nås via hängbroar och spångar och området är skyddat som naturreservat. Läget mitt i älven gör att man sköter delar av reservatet genom regelbundna skogsbränningar för att gynna brandberoende arter.

Man möter även arter man annars förknippar med fjällen bl.a. fjällviol, fjällvedel, svarthö och Kung Karls spira. I gammelskogen hittar man garnlav, granticka, tallticka, doftticka, lunglav och rosenticka. Orkidéerna spindelblomster och korallrot finns i skogen. På de brända områdena kan man se att linnea och rallarros är bland de första att blomma efter branden. Många insekter finns i området, en är myrbaggen som lever på att äta barkborrar.

Längs forsen kan man se kattfot, drillsnäppa, strömstare och utter.

Fjällviol
Svarthö
Kung Karls spira
Garnlav
Granticka
Tallticka
Lunglav och doftticka
Rosenticka
Spindelblomster
Korallrot
Linnea
Myrbagge
Kattfot vid forsen
Drillsnäppa
Strömstare
Utter