Mårbacka

Mårbacka är känt som Selma Lagerlöfs barndomshem. När Selma lämnat hemmet hamnade familjen på obestånd och tvingades sälja gården. När Selmas författarkarriär tog fart och inkomsterna ökade så köpte hon tillbaka hela gården och marken. Hon byggde då ut huvudbyggnaden en hel del och här bosatte sig sedan Nobelpristagarinnan för gott. Hemmet är inrett efter Selmas eget tycke och smak och besökaren får en inblick i hur Selmas skrivmiljö såg ut.