Lugnarohögen

Inifrån en liten stuga leder en gång in i det allra heligaste. Gången är från en undersökning av gravhögen 1926 då man fann att det i det innersta fanns en skeppssättning från bronsåldern med fyra begravda människor. Man kan nu träda in och studera gravarna och de föremål som finns där. I stugan finns även en utställning om utgrävningen.

1927 invigdes besöksmålet av kronprins Gustav Adolf. Noterbart är att “Mor Johanna” som bodde i stugan bodde kvar de första åren med en gång rakt in till gravkammaren från källaren. Under 2020 återöppnades Lugnarohögen efter att varit stängt några år.