Listershuvud

Högt över listerlandet tornar Listershuvud upp sig. Här har man en fin utsikt både över slätten och havet. Idag växer det en stor avenboksskog över huvudet. Här blommar blåsippa, lungört, vätteros, trolldruva och tandrot, de gynnas av de kalkrester som fortfarande finns från tiden när nästan hela berget låg under vatten och snäckor mm. samlades på botten. Från den senaste istiden tills idag har havsnivån varierat kraftigt. Nivån var först 50m högre än dagens nivå, men sedan betydligt lägre med tallskog växande på det som idag är havsbotten i Hanöbukten. Längs bergets sluttning kan man tydligt se olika tidsepoker då strandlinjen legat still och avsatt strandvallar.

På äldre lövträdkanmanhitta signalarterna glansfläck, klippfrullania och gammelgranslav. Under våren ljuder skogen av bofinkens sång och ofta hör man stenknäckens vassa läte.

Man kan nå berget från flera håll. Enklast är att utgå från parkeringen på bergets topp.

Bofink
Stenknäck
Blåsippa
Tandrot
Lungört
Vätteros
Trolldruva
Glansfläck
Klippfrullania
Gammelgranslav