Lilla Horns löväng

Lilla Horns löväng brukar beskrivas som en bit Gotland på Öland. Här ser man en rest av det en gång vanligare ängsbruket. En hel del träd gör att det skapas bra förhållanden för floran som är rik med orkidéer som brudsporre, skogsnycklar, Johannesnycklar, tvåblad och krutbrännare. En ovanlig växt i ängen är den till slåtter anpassade späda ögontrösten som blommar på försommaren. Man hittar även andra typiska ängsväxter som jungfrulin, slåtterblomma, svinrot och darrgräs.

Bland fåglarna bör särskilt nämnas halsbandsflugsnappare som här har ett av sina säkraste tillhåll på Öland. Den är annars vanlig på Gotland men häckar med några par i Horn varje år. Man har även goda möjligheter att få se göktyta.

Skogsnycklar
Brudsporre
Johannesnycklar
Tvåblad
Krutbrännare
Jungfrulin
Slåtterblomma
Späd ögontröst