Li gravfält

Längs kanten på Fjärås bräcka breder gravfältet från järnåldern ut sig. Platsen är väl vald med pampig utsikt över kustlinjen. Området kring Fjärås bräcka är fullt med fornlämningar från stenålder och framåt. På gravfältet finns bl.a. 125 bautastenar varav den största den s.k. Frodestenen är nästan 5m hög. Den sägs ha varit ännu högre innan den bröts av på 1700-talet.

Även om området har påverkats bl.a. genom grustäkt och att en del stenar tagits från området och använts vid husbyggen så är det fortfarande en mäktig upplevelse att besöka platsen. Området ligger i kanten av naturreservatet Fjärås bräcka som beskrivs som ett eget besöksmål. Här finns det Naturum, café mm. uppe på Bräckan.

Frodestenen