Lärbro kyrka

Lärbro kyrka byggdes på 1100-talet och förändrades en del på 12- och 1300-talet. Det åttkantiga västtornet på kyrkan tillkom på 1300-talet och det intilliggande försvarstornet (Kastalet) är från 1100-talet.

Kyrkorummet är imponerande med kryssvalv och kalkmålningar. En stol från 1200-talet finns också. Utvändigt ses flera figurer.