Långhultamyren

Här kan man njuta av bubblande orrar och vida vyer. Området var för 200 år sedan mer öppet och fastmarken runt mossen bestod av betad ljunghed som även brändes. Rester av detta kan ses vid parkeringen vid Långhulten. Här hittar man bl.a. slåttergubbe och mosippa.

I gryningen börjar det pyschande och bubblande orrspelet på mossen. Detta kan man studera från ett gömsle som har plats för ca 20 personer. På myren trivs även trana, ljungpipare, myrlilja, klockljung, rosling, tranbär, hjortron och den köttätande växten rundsileshår.

I skogen hittar man tjäder, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka och tofsmes.

Vintertid finns det skidspår på myren och området är väl värt ett besök året om.

Mosippa
Orre
Trana
Myrlilja
Klockljung
Rosling
Tranbär
Hjortronblomma
Rundsileshår
Tjäder
Gröngöling
Tofsmes