Långban

I Långban har man tradition av gruvbrytning sedan medeltiden. Här har även funnits en mindre hytta. Den mineralrika berggrunden med många ovanliga mineraler levererade till en början mest järnmalm men de sista åren var det dolomit man bröt. Detta upphörde på 70-talet och nu är byggnader mm. istället ett intressant historiskt besöksmål. Har växte även de svenska uppfinnarna John och Nils Ericsson upp i början av 1800-talet. Den dolomitrika marken ger även en rik flora med orkidéer och blåsippor mm.