Kvismaren och Öby kulle

På Närkeslätten ligger fågelsjön Kvismaren. Den består av två delar och mellan dessa ligger ormarnas boning – Öby kulle. Här övervintrar hundratals ormar i den steniga marken och i början av april så kommer först hanarna fram och solar. När deras spermier mognat så visar sig honorna och under en kort och intensiv tid så fullkomligt kryllar det av ormnystan. Det är snok och huggorm som man kan studera. Ormarnas bästa tillhåll har spärrats av så de skall få vara ifred så en liten kikare kan vara bra att ha med sig. I slutet av april så är helt plötsligt alla ormarna borta och de har då flyttat ut i det omgivande landskapet för att jaga och äta.

Från Öby kulle kan man också promenera till något av fågeltornen. Här kan man studera den fina slättsjön med stora vassområden. I vassen trivs trastsångare, rörsångare, sävsparv, sävsångare och skäggmes. Ute på de öppnare ytorna häckar skrattmås och i skydd av dessa skäggdopping, svarthakedopping, gråhakedopping, snatterand, skedand och brunand. Över vassen glider brun kärrhök och högre upp ryttlar fiskgjuse.

Snokar
Huggorm
Snok
Öby kulle
Kvismaren
Kvismaren
Trastsångare
Rörsångare
Sävsparv
Sävsångare
Skäggmes
Skäggdopping
Svarthakedopping
Gråhakedopping
Snatterand
Skedand
Brun kärrhök
Fiskgjuse