Kullaberg

Kullaberg sträcker sig långt ut i havet norr om Öresund. Här tornar branta klippor upp och längst ut ligger Kullens fyr som under lång tid visat sjöfarare vägen i stormiga vatten. En lugn sommardag nedanför fyren är diametralt motsatt en stormig höstdag då man kan studera havsfåglar som stormfågel, klykstjärtad stormsvala och havssula som blåser förbi kring vågtopparna.

Vägen ut mot fyren börjar i Mölle som var en av landets första badorter. Här finns fortfarande klassiska badhotell kvar och på sommaren trängs båtarna i marinan. Vägen går genom högstammig bokskog och man kan vika av till olika stopp nere vid havet. Vid Josefinelust finns det flera grottor som är lättillgängliga. Här kan man också hitta de ovanliga växten månviol. Vid Mölle golfklubb kan man parkera och vandra ner till Visitgrottan som också är relativt lättillgänglig. Inne i grottan finns den fuktälskande rutlungmossan. Här är även en populär plats för snorkling, ett sätt att uppleva det marina livet på närhåll. I de branta klipporna häckar ibland pilgrimsfalk. Den varierade miljön med lövskogar, tallskog, sluttningar med krattskog, ängar, betesmark, klippor och stränder gör att ett stort antal olika fåglar, växter, djur, fjärilar osv trivs på Kullaberg.

Ute vid fyren finns ett naturum och man kan härifrån vandra vidare ner mot spetsen. I sluttningen ner mot mistluren brukar det samlas många fågelskådare under västliga höststormar då havsfåglar från Atlanten förs in nära kusten.

Ett annat populärt besöksmål ligger i östra delen av Kullaberg. Vid Himmelstorpsgården utgår fina vandringsleder och en av dessa leder ner till konstnären Lars Vilks konstverk Nimis som är tinnar och torn helt byggda av drivved. Utanför Nimis håller det ibland till tumlare.

Kullens fyr
Mölle
Josefinelust
Grotta vid Josefinelust
Månviol
På väg ner mot Visitgrottan
Bad vid Visitgrottan
Vid Visitgrottan
Visitgrottan
Rutlungmossa
Snorkling
Pilgrimsfalk
Håkull är Kullens högsta punkt med 187 m.ö.h.
Himmelstorpsgården
Pilning till Nimis, blå lokal led och Skåneleden
Nimis
Sjöstjärna vid Nimis
Tumlare vid Nimis
Stormfågel
Klykstjärtad stormsvala
Havssula