Kristianopel

Kristianopel anlades som en dansk motpol till Sveriges Kalmar. Tidigare hade man haft borgen Brömshus (vid Brömsebro) som anlades på 1300-talet och förstördes på 1400-talet. Det var Christian IV som grundade staden år 1599. Vid fredsförhandlingarna 1645 i Brömsebro en bit norrut så bodde hela den danska delegationen i Kristianopel. Efter freden 1658 då Blekinge blev svenskt så minskade betydelsen och stadsprivilegierna försvann 1679. Kvar finns den gigantiska stadsmuren av italienskt modell.

Brömsebro och fredsstenen
Brömsehus
Brömsehus