Kosterhavet

Kosterhavets nationalpark är vår första marina nationalpark. I princip hela parken är hav. På norska sidan är ett lika stort område också skyddat som nationalpark. Endast små delar av fastland ingår i nationalparken, bl.a. en lite del av Sydkoster. Resten av Kosteröarna är istället skyddade som naturreservat. På fastlandet finns gott om ejder och knubbsäl och en rik flora som gynnas av kalken i skalgrusbankar. På stränderna växer salttåliga växter som marviol och sodaört. De stora naturvärdena finns dock under ytan. Här hittar man fiskar som rödspätta och blågylta. Här lever också havsros, död mans hand, bägarkorall, havsnejlika, sjögurka, öronmanet och klumpanemon.

Nationalparken kan överblickas från Saltö på fastlandet men det bästa är att ta en reguljär färja ut till Kosteröarna. På Sydkoster finns ett Naturum där man får mer information om Nationalparken och om Kosteröarna.

Kosterhavet sett från Saltö
Stranshällar på Sydkoster som ingår i Nationalparken
Ursholmarna
Koster
Sydkoster
Öronmanet
Bägarkorall
Död mans hand
Blågylta
Rödspätta
Havsnejlika
Havsros
Klumpanemon