Knuthöjdsmossen

Miljön kring Knuthöjdsmossen är fascinerande. Här finns mer än hundra små vattenytor ute på högmossen och detta skapar ett eldorado för fåglar som knipa, kricka och områdets kändis – smålommen. Den häckar i mindre vatten och kan sedan flyga långa sträckor för att fiska. På mossen trivs även trana och orre. I de blöta partierna växer de köttätande växterna rundsileshår och storsilshår. På mossen flyger makaonfjäril och svavelgul höfjäril. I kanten av mossen är miljön sandig och här hittar man grön sandjägare och tofsmes i tallskogen.

Trana
Orre
Rundsileshår
Storsileshår
Makaonfjäril
Svavelgul höfjäril
Tofsmes