Klingforsen

Här kan man slå sig ner vid forsen i Storån där den rusar ner mot Österdalälven. Här kan man sedan studera strömstare, drillsnäppa och forsärla. Med lite tur kan man se utter. På klipporna runt forsen växer kattfot, tätörtoch i vattenkanten kabbleka.

Kattfot vid forsen
Kabbleka i forskanten
Tätört
Strömstare
Forsärla
Drillsnäppa
Utter