Kengis

I Kengis låg världens nordligaste järnbruk. Järnet kom från olika masugnar i närheten bl.a. i Palokorva. Bruket anlades på 1600-talet och var aktivt till en brand stoppade produktionen 1879. I Kengis var den mångsidige prästen Lars Levi Laestadius präst under sina sista år i mitten av 1800-talet. Han skapade en väckelserörelse mot det utbredda supandet och var även en aktad botanist. Han var präst i Kengis kyrka som efter hans dörd flyttades till Pajala. Man flyttade då även de döda på kyrkogården, inklusive Laestadius till den nya kyrkogården i Pajala. Resterna av grunden till denna kyrka syns fortfarande i Kengis. Miljön i Kengis präglas fortfarande av den bruksherrgård som anlades på 1800-talet.

Rester av kyrkan.