Kattlunds

Gotlands medeltida historia är stark och ett av de minnesmärken som man kan möta är gården Kattlunds. Gården har varit museum i över 100 år och de äldsta delarna är från 1200-talet då de Gotländska storbönderna även var handelsmän inom Hansan och manifesterade detta genom sina praktfulla gårdar.