Karmoråsen

Här möter man en tallskog med 500-åriga träd. Träden bär spår av flera skogsbränder och skogen är nästan helt opåverkad av skogsbruk. På de gamla tallarna växer varglav och i fuktiga partier orkidén Jungfru Marie nycklar. I skogen trivs även orkidén knärot och på lågor rosenticka och gränsticka. I fuktiga partier kan man även hitta lunglav. När man vandrar så möter man ofta lavskrika och tretåig hackspett. Marken och stenarna är täckt av ett lavtäcke som utvecklats under hundratals år. Man ser bl.a. vinterlav, grå renlav och fönsterlav.

Grå renlav, fönsterlav och vinterlav.
Varglav
Jungfru Marie nycklar
Knärot
Rosenticka
Gränsticka
Lunglav
Lavskrika
Tretåig hackspett